Ekonomické štatistické údaje (http://www.databycountry.com)
Prehľad ekonomických štatistických ukazovateľov svetových krajín. Vývoj HDP, inflácia, nezamestnanosť, zahraničný obchod.

http://www.databycountry.com
Katalogové číslo: 1956
Prehľad ekonomických štatistických ukazovateľov svetových krajín. Profily štátov, vývoj hrubého domáceho produktu, inflácia, nezamestnanosť, export, import, angažovanosť krajiny v zahraničnom obchode.
Kategorie: Ostatní
Doporučujeme: kotle na tuhá paliva